ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการใช้ชีวิตของลูก

5 วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก ที่ต้องเริ่มจากพ่อแม่

ความสัมพันธ์อันดี เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงคนในครอบครัวไว้ด้วยกัน ทั้งยังเป็นการสร้างความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยให้แก่ทุกคน โดยเฉพาะพ่อแม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงลูกเชิงบวก ทำให้สิ่งที่เราตั้งใจสั่งสอนและสื่อสารไปยังลูกสามารถเกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ และทำให้ลูกสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคง ซึ่งเรามี 5 วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกมาแนะนำกัน

 


การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกสำคัญอย่างไร?

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณพ่อ คุณแม่ และลูก คือพื้นฐานที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้แก่ลูก ช่วยให้ลูกกล้าที่จะพูดและกล้าที่จะสื่อสาร เป็นการเตรียมลูกให้พร้อมกับการเผชิญกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่ลูกต้องเจอในอนาคต และส่งเสริมให้สามารถจัดการกับปัญหา รวมถึงสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนอื่น ๆ ต่อไปได้

 


5 วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกและเลี้ยงลูกเชิงบวก

ในการจะสร้างความสัมพันธ์นั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องประเมินตนเองให้ได้ก่อนว่า ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้อยู่ในระดับใด ซึ่งสำหรับครอบครัวที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์ไม่ดีเท่าที่ควร จำเป็นต้องใช้วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก ดังต่อไปนี้

 


ไม่คาดหวังผลลัพธ์ในเวลาอันสั้น

คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่คาดหวังว่าจะสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้ในระยะเวลาอันสั้น อาจต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปี ขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อคุณแม่จะสามารถให้ความทุ่มเทและอดทนกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีมากน้อยแค่ไหน ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความอดทนและทุ่มเทมาก ระยะเวลาที่จะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีนั้นก็จะสั้นลง

 


มองลูกมากกว่าที่เขาเป็นให้ได้

สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ก็คือพ่อแม่จำเป็นต้องไม่ตัดสินแค่ในสิ่งที่ลูกกระทำให้คุณเห็น เพราะในหลาย ๆ ครั้งพฤติกรรมที่ลูกแสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะ โต้เถียง หรือทำกิริยาไม่น่ารักนั้น เกิดจากความไม่พอใจตัวคุณ ซึ่งความไม่พอใจนั้นเกิดจากการไม่มีความสุขในสถานะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นอยู่
ดังนั้น การจะมองลูกให้ลึกลงไปมากกว่าสิ่งที่เขาแสดงออกให้เห็น จึงต้องอาศัยความเข้าใจว่าลูกไม่ได้เลือกที่จะทำพฤติกรรมไม่ดี แต่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างคนในครอบครัว เมื่อคุณยอมรับได้ คุณก็จะมีความอดทนและความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกได้มากขึ้น

 


การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกและในครอบครัวจำเป็นต้องใช้เวลา

คุยเรื่องที่ไม่เคยคุยกับลูก

วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มทำได้เลย คือการพยายามคุยเรื่องที่ไม่เคยคุยกับลูก โดยเฉพาะเรื่องสัพเพเหระ หรือจะเป็นเรื่อง เป้าหมายชีวิต ซึ่งเป็นการแสดงให้ลูกเห็นว่าคุณกำลังก้าวเข้าไปหาลูก เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
คุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับด้วยว่า ลูกอาจไม่พูดคุยกลับมาในทันที เพราะยังมีความระแวงอยู่ คุณพ่อคุณแม่จึงต้องหมั่นพูดคุยกับลูกไปเรื่อย ๆ ทุกวัน แต่ต้องไม่ไปคาดคั้นเพื่อเอาคำตอบมาให้ได้ และยึดหลักในการใช้ความพยายามและอดทน เพื่อรอให้เห็นผลลัพธ์ในทางที่ดีต่อไป

 


ทำตัวเองให้เหมือนลูก

อีกหนึ่งในวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก คือการทำตัวเองให้เหมือนลูก หาข้อมูลในเรื่องที่ลูกกำลังสนใจ เช่น ลูกชอบฟังเพลงอะไร ลูกชอบศิลปินคนไหน แล้วนำไปใช้ในการเปิดบทสนทนาระหว่างกัน เพื่อเป็นการแสดงออกให้ลูกเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจ และพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาทำ หรือสิ่งที่เขาเป็น ทั้งยังช่วยทำให้ลูกรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่กลายเป็นพวกเดียวกัน

 


รับฟังลูก

สำหรับวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน คือการรับฟังลูก โดยคุณพ่อคุณแม่ต้องฟังอย่างจริงใจ ไม่คิดต่อไปเอง หรือไม่เอาสิ่งที่ลูกพูดมาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในชีวิตของตนเอง รวมถึงพยายามฟังจนจบ  นอกจากการที่คุณพ่อคุณแม่ต้องตั้งใจฟังแล้ว ยังต้องคิดตามในสิ่งที่ลูกเล่า หรือพูดตามในสิ่งที่ลูกเล่า เพื่อเป็นการแสดงถึงความใส่ใจ ซึ่งการกระทำเหล่านี้ จะทำให้พ่อแม่กลายเป็นผู้ฟังที่ดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้ และที่สำคัญอาจจะทราบถึงตัวตนของลูกได้ดีมากยิ่งขึ้น ในอนาคตอาจจะมีส่วนช่วยลูกในการ ค้นหาตัวเอง ได้อีกด้วย

คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกสามารถนำทั้ง 5 วิธีนี้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ แต่สำหรับใครที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวอย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น ที่ Inside Out Academy เรามีคอร์สสอนวิธีสื่อสารกับลูกวัยรุ่น เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนการสื่อสารและรับฟังลูกอย่างเข้าใจ นำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันในครอบครัว

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.