หลักสูตรอบรมเลี้ยงลูกด้วยจิตวิทยา

ธรรมชาติของการเลี้ยงดูลูก

งานศึกษาและงานวิจัยของ Dr. Bruce Lipton – Stem Cell Biologist (นักชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด) และ Dr. Joe Dispenza – Neuroscientist (นักประสาทวิทยา) ได้กล่าวไว้ว่า การเจริญเติบโต รวมถึงการถดถอยของเด็ก ทางด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม มีผลมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่มากกว่า 80% ซึ่งนั่นหมายความว่า พฤติกรรมของลูกส่วนมากนั้นเกิดจากการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่สร้างขึ้นมารอบตัวลูกเป็นส่วนใหญ่ หากสิ่งแวดล้อมหรือการเลี้ยงดูมีแต่ความเครียด ความกลัว ความโกรธ แรงกดดัน และความขัดแย้ง สภาพแวดล้อมเหล่านี้จะสอนพวกเขา จนแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรม ที่พวกเขาเห็นเป็นประจำจากการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และทำให้เกิดการถดถอยทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมด้วย แต่หากเมื่อไหร่ที่คุณสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย อบอุ่น และคอยสนับสนุนพวกเขา คุณก็จะสามารถสอน ปลูกฝัง ให้เด็ก มีความสามารถทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่ดีได้เช่นกัน

คอร์สอบรมการเลี้ยงลูกด้วยจิตวิทยา (Parenting Psychology)

คอร์สจิตวิทยาการเลี้ยงลูกจาก Inside Out Academy ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปกครองในปัจจุบันได้เข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการเลี้ยงลูกเพื่อพัฒนาพวกเขาทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมได้อย่างดีที่สุด คอร์สเลี้ยงลูกที่เรียนผ่านทางออนไลน์ (Online) ได้ของเรา ออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

  • เข้าใจที่มาของปัญหาต่าง ๆ ของเด็กในยุคนี้
  • เข้าใจการเติบโตและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย
  • สามารถมองปัญหาผ่านพฤติกรรมไปยังความคิดของพวกเขาได้
  • แนวทางการรับมือต่อปัญหาต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญกับลูกตอนนี้
  • ความเข้าใจเรื่องความคิดและอารมณ์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก
  • สิ่งที่สำคัญกว่าประสบกาณ์ที่คุณสอนเขาได้วันนี้
  • วิธีการสื่อสารและควบคุมอารมณ์ของตัวเอง

เรารู้ว่าการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่าย และจะเลี้ยงให้พวกเขาได้ดีก็ยิ่งยาก

หากคุณกำลังเจอปัญหาในการเลี้ยงดู หรือการแก้ไขพฤติกรรมของลูก แต่พยายามเท่าไหร่ลูกก็ไม่เปลี่ยนแปลงเสียที นั่นแปลว่าคุณอาจจะกำลังพยายามผิดจุด เพราะจริง ๆ แล้วหากต้องการให้พฤติกรรมของลูกเปลี่ยน คุณก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน

หลักสูตรอบรมเลี้ยงลูกด้วยจิตวิทยาของเรา ได้รวมคอร์สจิตวิทยาการเลี้ยงลูก และการอบรมสอนลูกด้วยหลักจิตวิทยาหลายบทเรียนซึ่งจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง เริ่มทำความเข้าใจกับสิ่งที่ลูกทำ สิ่งที่ลูกเป็น และสิ่งที่ลูกคิด โดยไม่ตัดสินพวกเขาก่อน เพราะความเข้าใจคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการรับมือ และเลี้ยงดูลูกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเขาให้เป็นไปในทางที่ดีกว่าเดิม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวด้วย

ในคอร์สจิตวิทยาการเลี้ยงลูกวัยรุ่นนี้ เราจะพาคุณมาเรียนรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริง และวิธีแก้ของปัญหาปลายเหตุยอดฮิต ไม่ว่าจะเป็น การติดเกม มีค่านิยมทางสังคมแบบผิด ๆ พฤติกรรมก้าวร้าว ไม่พูดความจริง ความสัมพันธ์ไม่ดีในครอบครัว ไม่เชื่อฟัง ไม่เรียนหนังสือ ไม่ทำการบ้าน ติดเพื่อน เก็บตัว หรือการไม่มี เป้าหมายชีวิต โดยการทำความเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหาอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคงรักษาสายสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและลูกเอาไว้ได้อีกด้วย

เรียนคอร์สสอนเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบัน จุดประกายความสำเร็จให้ลูกของคุณ

โรงเรียนแห่งแรกและโรงเรียนที่ดีที่สุดของลูก คือ ครอบครัว” ลูกจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสิ่งที่คุณสอน และวิธีการสอนของคุณ แล้วซึมซับสิ่งเหล่านั้นมาแสดงออกเป็นพฤติกรรม 

สิ่งที่เด็ก ๆ แสดงออกในวันนี้คือผลลัพธ์ในการเลี้ยงดูของเรา และนี่คือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่เขาคิด ทำ การมีปฏิสัมพันธ์กับคนในบ้าน รวมถึงการมองเห็นคุณค่าในตัวเองนั้นล้วนมาจากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากรอบตัวทั้งนั้น เพราะฉะนั้นแล้ว ความรัก ความห่วงใย การสนับสนุน และการชื่นชมในความสำเร็จของเขา และพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่คุณทำกับเขา ก็จะหล่อหลอมเขาให้มีพฤติกรรมและความคิดเช่นเดียวกับที่คุณแสดงออก 

เพราะคุณพ่อคุณแม่คือต้นแบบในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของพวกเขาอย่างหลีกหนีไม่ได้ ดังนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกจะเกิดขึ้นหรือไม่ และจะเกิดขึ้นช้า หรือเร็วนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการเลี้ยงดูของผู้เป็นพ่อแม่ที่คอยยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมอันดีอย่างมีนัยสำคัญ

ต้องยอมรับว่า การเลี้ยงดูลูกนั้นไม่มีสูตรสำเร็จ เพราะนอกจากเด็กแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้ว พวกเขายังเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปทุกวันด้วย แต่การทำความเข้าใจพฤติกรรมและความคิดของพวกเขา จะทำให้เราสามารถส่งเสริมพวกเขาได้อย่างดีที่สุด แก้ปัญหาที่มี เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงจุดประกายความคิด และความสำเร็จให้แก่เขาได้ พร้อมเป็นที่พึ่งทางความรู้สึกให้พวกเขา โดยเฉพาะเวลาที่ลูกดื้อที่สุด เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่พวกเขาต้องการพ่อแม่มากที่สุด

สาระน่ารู้ พัฒนาการการเติบโตทางความคิดและพฤติกรรมของเด็ก

  • ช่วง 0-8 ขวบโดยประมาณ คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตทางความคิดและพฤติกรรม เด็ก ๆ จะเรียนรู้และซึมซับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว นับว่าเป็นช่วงการเรียนรู้ที่ทรงพลังมาก เนื่องจากในระบบความคิดจะยังไม่มีการคัดกรองถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี ควรทำหรือไม่ควรทำ พวกเขาจะจดจำทั้งสิ่งที่เราสอน และสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจสอนพวกเขา รวมถึงสิ่งที่ทำกับเขา และสิ่งที่เราทำให้เขาเห็น เราเรียกช่วงพัฒนานี้ว่า Imprinting Period  ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นทางความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของพวกเขาต่อไป
  • ช่วงวัย 8-13 ปี เป็นช่วง Modelling Period ซึ่งจะเป็นช่วงวัยที่พวกเขาจะลอกเลียนแบบพ่อแม่ตัวเอง หรือคนใกล้ชิดของเขา เช่น การเอาเสื้อผ้าของคุณมาใส่ ทำเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างในบ้าน พวกเขาจะหาต้นแบบ และเลียนแบบ คนที่สามารถทำให้เขาประทับใจ เช่น พ่อแม่ พี่ หรือครูที่โรงเรียน เป็นวัยที่ต้องการการตัดสินใจด้วยตัวเอง ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ต้องการเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่สนใจของคนอื่น
  • ช่วงวัย 13-21 ปี เป็นช่วงที่สังคม รุ่นพี่-รุ่นน้อง และเพื่อนในวัยเดียวกัน รวมถึงสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อลูกเป็นอย่างมาก เรียกว่า Socializing Period พวกเขาจะถูกชักจูงได้ง่าย และจะมีความเปลี่ยนแปลงมาก เพราะจะนำประสบการณ์ที่มีทั้งหมด และแนวคิด ค่านิยมในปัจจุบันของเขามาคิดทบทวน และสร้างความเป็นตัวเองแบบที่พวกเขาต้องการขึ้นมา
Psychology of Raising Children Testimonial 1
Psychology of Raising Children Testimonial 2