ค้นหาตัวเอง

ค้นหาตัวเอง: ลูกหาตัวเองไม่เจอ ไร้เป้าหมาย พ่อแม่กลุ้มใจ

ค้นหาตัวเอง คืออะไร?

หลายครั้งเรามักจะได้ยินการพูดถึงการ “ค้นหาตัวเอง” หรือ “Find Yourself” แต่กลับไม่เข้าใจมากนัก ถึงคำดังกล่าว และมักจะมีคำถามตามมาเสมอว่าการ ค้นหาตัวเอง คืออะไร? เหตุใดต้องค้นหาตัวเองด้วย เชื่อหรือไม่ว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเด็กที่เติบโตมาโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองชอบอะไร อยากทำอะไร พวกเขาแค่ดำเนินชีวิตไปตามความต้องการของพ่อแม่ หรือทำตามเพื่อนๆ แม้แต่เรียนรู้จากการสื่อต่างๆ จากคนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาทำตาม อาจจะใช่ หรือ ไม่ใช่ สิ่งที่พวกเขาอยากทำก็ตาม การค้นหาตัวเอง อาจจะต้องเริ่มจากที่พ่อแม่ต้องช่วยในการหาคำตอบ ว่าเด็กมีนิสัยอย่างไร มีการตัดสินใจในรูปแบบไหน หรือแม้กระทั่งให้เด็กลองทำในสิ่งที่สนใจ ลองผิดลองถูก จนทำให้เด็กหรือพ่อแม่ เจอสิ่งที่เด็กทำแล้วมีความสุข ชอบ อยากทำด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ หากเขาสามารถค้นหาตัวเองจากการช่วยเหลือของพ่อแม่ได้ ก็เชื่อว่าเขาจะสามารถมองเห็น เป้าหมายชีวิต ข้างหน้าได้บ้างแล้ว

ลูกไม่มีเป้าหมายเหมือนเด็กคนอื่น

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมักจะมีคำถามถึง Inside Out Academy ทำไมลูกของตนไม่มี เป้าหมายในชีวิต เหมือนเด็กคนอื่น ไม่มีอะไรเลย ถามอะไรก็ไม่รู้ หลายครั้งเด็กยังไม่เจอสิ่งที่เขาต้องการ ยังไม่เจอความชอบ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเขาอาจจะยังไม่ได้ลอง ค้นหาตัวเอง หรือแท้จริงแล้วลูก ๆ ของคุณพ่อคุณแม่ อาจจะรู้จักตัวเอง รู้ความต้องการ แม้กระทั่งรู้ถึงเป้าหมายของตนเองแล้วก็ได้ แต่เขาเลือกที่จะไม่บอกคุณพ่อคุณแม่ เพราะว่าเป้าหมายของเด็กอาจจะไม่ไปขัดความต้องการของคุณ เพราะอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่ ทำให้โอกาสที่พ่อแม่จะห้าม จะขัดขวางเป้าหมายเหล่านั้นมีสูงมาก ยกตัวอย่างเช่น เด็กมีความต้องการอยากที่จะเป็น Youtuber แต่พ่อแม่มักจะมองว่าไม่ใช่ “อาชีพ” หรือก็แค่ “เล่นเกม” ไปวันๆ จะไปได้เงินจากไหน เอาเวลาที่จะไปเสียให้กับการลองผิดลองถูก เอาไปตั้งใจเรียน เรียนพิเศษ ไปเป็นหมอ ทนาย นักบัญชี หรืออาชีพที่คนส่วนใหญ่ต้องการจะไม่ดีกว่าหรือ?

 

ไม่มีเป้าหมายชีวิต

 

ลูกไม่มีเป้าหมาย เพราะยังไม่เข้าใจความต้องการของตัวเอง

อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่ ยังไม่มีเป้าหมาย หรือยังตั้งเป้าหมายไม่ได้ เหตุผลที่สำคัญอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ การที่ตัวเด็กเองยังไม่มีความเข้าใจในความต้องการ “แท้จริง” ของตนเอง ตัวเด็กอาจจะรู้ว่าชอบ หรือ ไม่ชอบอะไร แต่ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ทดลองทำ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ขาดโอกาส หรือ สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ขัดต่อความต้องการของตัวพ่อแม่เองก็ตาม คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเสริมสร้างทันคติ ให้เด็กมี Mindset ที่ดี เพื่อที่เขาจะสามารถค้นหาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหาตัวเอง ด้วยแรงกระตุ้น

หลายครั้งพ่อแม่สอนให้ลูกทำสิ่งนั้น ทำสิ่งนี้ และเขาไม่เชื่อฟัง พ่อแม่อาจจะมีบทลงโทษ ตามความเหมาะสมทางความคิดของตัวพ่อแม่ หลายครั้งไม่จำเป็นต้องเข้าใจลูกของเราเลยก็ได้ หากคุณเลือกที่จะสอนลูกด้วยวิธีนี้ สิ่งที่จะตามมาก็คือ “ความกังวล” ที่จะเกิดขึ้นในใจของคุณพ่อคุณแม่ก็คือ หากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ ณ จุดนั้น ลูกของคุณจะทำ จะยังทำตามสิ่งที่คุณสอนหรือไม่? ความกังวลเหล่านี้จะหมดไป หากคุณลองเปลี่ยนวิธีการสอน ด้วยการให้เขาอยากทำสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเอง โดยสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้เขาอยากทำ อาจจะเริ่มจาก “เป้าหมาย” เราอาจจะเคยได้ยินว่า “การเรียนรู้” มักจะรู้เริ่มจาก ความอยาก หรือ ความสงสัย แต่ความสงสัยจะไม่เกิดขึ้นเลย หากสิ่งเหล่านั้น หรือสถานการณ์เหล่านั้นที่เราต้องการจะสอนลูก ไม่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนจำเป็นต่อ พัฒนาการของวัยรุ่น ให้เขาคิดทำด้วยตัวเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาเป็นอย่างมาก

 

ทำผิดพลาด

 

ค้นหาตัวเองจากความผิดพลาด

สิ่งถัดมาก็คือ ความผิดพลาดมักจะเป็นส่วนผสมที่สำคัญมากของความสำเร็จ แต่อย่าไปมองว่าจะทำความผิดพลาดหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณพ่อคุณแม่จะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับลูกคุณ ถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงลูกของคุณจะสามารถออกจากปัญหาที่กำลังเผชิญได้นานแล้ว แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการที่ตัวเด็กจะต้องไปเรียนรู้จากความล้มเหลว หรือเจอประสบการณ์เหล่านั้นด้วยตัวของเขาเอง แม้เด็กอาจจะเคยผ่านความล้มเหลวเหล่านั้นมาแล้ว แต่เด็กมักจะไม่ได้กลับไปเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมา ดังนั้นตัวคุณพ่อคุณแม่เองจึงจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าไปเรียนรู้ข้อผิดพลาด และความล้มเหลวเหล่านั้น เพื่อให้เกิดบทเรียนที่สำคัญสำหรับเด็ก และตัวเด็กเองก็จะมีความอยากให้ลองเรียนรู้ เด็กก็จะมั่นใจได้ว่าจะยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ด้านหลังที่คอยประคับประคองที่จะช่วยในการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เด็กอยากเรียนรู้ด้วยตัวเอง ค้นหาตัวเองจากสิ่งที่ไม่เคยทำ

สำหรับเด็กบางคนเขาอาจจะค้นพบแล้วว่าตัวเองต้องการสิ่งใด มีความชอบ ความถนัด และมั่นใจถึงสิ่งที่พวกเขาค้นพบจากประสบการณ์ของพวกเขา แต่ก็ยังมีเด็กอีกหลายคนที่มาค้นพบตัวเองเพิ่มมากขึ้น จากการได้ลองสิ่งที่ไม่เคยทำ และไม่เคยคิดว่าตัวเองจะชอบสิ่งนั้นมาก่อน แต่เด็กส่วนใหญ่มักจะไม่กล้าที่จะลองทำในสิ่งที่ตนเองไม่รู้จัก หากพวกเขาได้ลองทำในสิ่งเหล่านั้นอาจจะเปิดประสบการณ์ในการค้นหาตัวเองของพวกเขาไปอีกขั้นก็เป็นได้

สรุป การค้นหาตัวเอง

การค้นหาตัวเองอาจจะไม่มีเส้นทางที่ถูก หรือ ผิด ไม่มีเส้นทางที่วางมาแล้ว และสามารถนำมาใช้ได้สำหรับทุกคน แต่สิ่งหนึ่งที่ Insideout academy เชื่อเสมอ คือการที่พ่อแม่มีส่วนร่วมในการช่วยเด็กๆ วางแผน และสนับสนุนการค้นหาตัวเอง และสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวไป สามารถช่วย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก และยังช่วยให้ลูกเข้าใจความต้องการของตัวเอง เพื่อเป้าหมายที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และต้องระวัง สิ่งที่ พ่อแม่ไม่ควร ทํา กับลูกวัยรุ่น หลายการกระทำนอกจากจะไม่ช่วยให้ดีขึ้นแล้ว ยังมักจะทำให้ทุกสิ่งแย่ลงไปอีก และสุดท้ายอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย และจะกลายว่า บ้านไม่ใช่เซฟโซน ของพวกเขาอีกต่อไป

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.