คอร์สสอนจิตวิทยาในการคุยกับลูกให้ได้ผล

ความรู้ที่ล้ำค่า…ไหนจะสู้การถ่ายทอดที่ทรงพลัง (Inspiring Teaching)

เคยไหมที่รู้สึกว่า ไม่ว่าเราจะเล่าประสบการณ์ดี ๆ ให้คำสอนดี ๆ แก่ลูกสักเท่าไหร่ พวกเขาก็เหมือนจะไม่สนใจ และไม่เชื่อฟังเลย จนทำให้เรารู้สึกว่าลูกดื้อ และไม่รับฟัง แต่แท้จริงแล้วการที่ลูกไม่เชื่อฟังนั้นเป็นผลลัพธ์จากการที่คุณไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสาร การอบรม ให้ลูกเชื่อฟัง หรือการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ จะใช้แค่ความรู้หรือประสบการณ์ที่ดีของคุณอย่างเดียวไม่พอ แต่คุณต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีด้วย เพราะคำสอนที่เราต้องการจะถ่ายทอดไปยังลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมี แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของคุณ เราจึงออกแบบหลักสูตรสอนวิธีคุยกับลูกที่จะเปลี่ยนพ่อ-แม่คนเดิม ให้กลายเป็นพ่อ-แม่ที่ลูกอยากจะเข้าหาและปรึกษาคุณได้ทุกเรื่อง ด้วยหลักการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่นักให้คำปรึกษามืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเด็กและสถาบันครอบครัวใช้จริง

คอร์สสอนจิตวิทยาในการคุยกับลูก

คอร์สสอนจิตวิทยาในการคุยกับลูกของเรา เป็นหลักสูตรรวมคอร์สสอนวิธีสื่อสารกับลูก หลักสูตรนี้ออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • รู้จักตัวเองก่อนที่จะรู้จักลูก เข้าใจ ปัญหาวัยรุ่น จากพฤติกรรมการสื่อสารกับลูกของคุณ
  • วิธีการสื่อสารให้ลูกอยากฟังด้วยหลักจิตวิทยา เช่น คอร์สสอนวิธีพูดกับลูกเชิงบวก
  • หลักการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ เช่น คอร์สสอนการให้คำปรึกษาลูก
  • วิธีเปลี่ยนกรอบความคิดลูก เช่น คอร์สสอนวิธีพูดกับลูกอย่างไรให้ได้ผล และให้ลูกเชื่อฟัง
  • เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เช่น คอร์สพัฒนาการสื่อสารในครอบครัว

เด็กแต่ละคนต่างกัน ต่อให้พวกเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกันก็ตาม ความสนใจและความต้องการของพวกเขาไม่เคยเหมือนกัน

ข้อความนี้บ่งบอกถึงวิธีการรับฟังลูกแต่ละคนที่แตกต่างกันไปด้วย การสอนและการให้คำปรึกษาจึงต้องมีความยืดหยุ่น และมีทางเลือกในการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองตัวตน และการรับฟังของเด็กแต่ละคน โดยไม่คาดหวังให้พวกเขาเป็นฝ่ายปรับเข้าหาผู้ปกครองเพียงฝ่ายเดียว 

คอร์สสูตรสอนวิธีคุยกับลูกให้เข้าใจนี้เราเน้น กิจกรรม (Work Shop) และแบบฝึกหัด (Assignment) ที่ผลักดันให้ผู้ปกครองได้ประเมิและฝึกฝนทักษะการพูดคุย และการให้คำปรึกษาจากปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวยุคปัจจุบันพร้อมแนวทางเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงของแต่ละครอบครัวได้ โดยเรานำวิธีการเรียนรู้แบบ Flip Class มาใช้ในคอร์สสอนวิธีสื่อสารกับลูกวัยรุ่นเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองที่เรียนคอร์สสอนวิธีพูดให้ลูกเชื่อฟังนี้ ตั้งใจในการเรียนรู้ รวมทั้งฝึกฝนการแก้ปัญหา และให้คำแนะนำไปพร้อม ๆ กับเรา

Flip Class คืออะไร?

หากมองย้อนกลับไปดูรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ที่เป็นการเรียนเนื้อหาในห้องเรียน และนำการบ้าน แบบฝึกหัดไปทำเองที่บ้าน ซึ่งหลาย ๆ ครั้งก็ทำให้เกิดปัญหา เพราะหากต้องการความช่วยเหลือในการทำการบ้านนั้น ๆ ก็ไม่มีผู้สอนมาคอยช่วยเหลือเรา เช่นเดียวกับการเรียนรู้วิธีให้คำปรึกษาลูก ที่เมื่อต้องนำไปใช้จริงกลับเกิดปัญหาเพราะไม่มีครูคอยช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นแล้ว คอร์สสอนวิธีพูดกับลูกให้ได้ผลของเราจึงนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบ “Flip Class” มาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้

คอร์สสอนจิตวิทยาในการคุยกับลูกที่นำหลักการ “Flip Class” มาใช้ โดยเป็นการให้คุณผู้ปกครองศึกษาข้อมูล และฝึกฝนการให้คำปรึกษาลูกด้วยตัวเองก่อน เพื่อทำความเข้าใจ ให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับบทเรียน และนำไปใช้ จากนั้นเมื่อมาพบกันในห้องเรียนคอร์สสอนวิธีสื่อสารกับลูก คุณก็จะมีแรงกระตุ้นมากขึ้นในการเรียน และทำแบบฝึกหัดเพื่อตอบคำถามเหล่านั้น ถือเป็นวิธีที่จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนวิธีสื่อสารกับลูกในเชิงบวกเพื่อให้เกิดการเชื่อฟังอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้ปกครองสามารถนำความรู้และทักษะที่เรียนมาไปใช้ในชีวิตจริงได้มากที่สุดนั่นเอง

วิธีการสอนที่ดี ไม่ได้หมายถึง วิธีที่ดีที่สุด ล้ำสมัยที่สุด แต่คือวิธีที่ทำให้ลูกสามารถรับฟังและเข้าใจคำสอนเราได้