inside-out-circle

Inside Out Academy สอนเกี่ยวกับอะไร

Inside Out Academy เป็นสถาบันพัฒนาตัวเองและครอบครัวในรูปแบบการอบรมและการให้คำปรึกษาตัวต่อตัว รวมถึงมีคอร์สพัฒนาทักษะ Soft Skills ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และอีสปอร์(E-sport) รวมถึงความสัมพันธ์และวิธีการเลี้ยงลูกเชิงสร้างสรรค์ ของเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป ซึ่งดำเนินการอบรมและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ของทีมเรา

เรารู้อย่างมั่นใจว่าทุกปัญหาในครอบครัวสามารถดีขึ้นได้ถ้าเราแก้ปัญหาตรงจุดด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเชื่ออย่างสนิทใจว่าเด็กทุกคนเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จในแบบฉบับของเขาเอง และเหนือสิ่งอื่นใดคือพวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าได้

เพราะว่า Inside Out Academy เป็นสถาบันพัฒนาทักษะทางจิตใจ จึงเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มมาจากภายในจิตใจของตนเอง เราจึงยึดหลักคิดที่ว่าการสร้างย่อมดีกว่าการซ่อม จิตวิทยาจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะพาพ่อแม่และลูกกลับเข้าไปทบทวน และสังเกตสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ปลูกฝังความคิด สร้างความรู้สึกที่ดี และออกแบบพฤติกรรมที่สอดคล้อง เมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เร็วเท่าไร ลูกก็พร้อมออกไปเผชิญกับโลกภายนอก และพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เร็วขึ้นเพราะสิ่งที่คุณและลูกเห็นตัวเองในวันนี้ไม่ใช่มาจากดวงตาทั้ง 2 ข้าง แต่มาจากความคิดของเราเอง” –The Eyes Don’t See, Thinking Does”

คอร์สพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเรา เป็นการนำประสบการณ์และสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เด็กทุกคนต้องเจอ นำมาร้อยเรียงเป็นเนื้อหาและบทเรียน เพื่อให้พวกเขามีทักษะและความพร้อมในการมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เนื้อหาอัดแน่น และกิจกรรมสนุกสนาน ดำเนินการสอนโดยบุคลากรมืออาชีพ

Teaching Strategies ในคอร์สพัฒนาตัวเอง

 

กลยุทธ์ในการสอน

Inside Out Academy มีหลักสูตร Soft Skill เพื่อช่วยเสริมสร้างให้เด็กเกิดการพัฒนาตัวเอง ซึ่งมีกลยุทธ์ในการอบรมพ่อแม่และลูก ดังนี้

  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงสร้างความเชื่อใจ ระหว่างผู้อบรมและทุกคนในครอบครัว
  • เป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อเปิดให้ทุกคนกล้าแสดงความคิด
  • เน้นการตั้งคำถามในการสอน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และกระตุ้นความคิด
  • เชื่อมโยงเนื้อหาไปยังประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวัน
  • กิจกรรม เกม ที่ช่วยจำลองสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อฝังบทเรียนในความจำ
  • สรุปเนื้อหาบทเรียนทุกครั้ง เพื่อปิดผนึกความรู้และทักษะที่ได้รับ

Inside Out Academy เป็นสถาบันพัฒนาความคิด ที่มีคอร์สเพื่อช่วยส่งเสริม Soft Skill ในการใช้ชีวิต และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยผสาน 4 องค์ประกอบหลัก คือ

Why Inside Out Academy Course

หลักสูตร 

เนื้อหาที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและความรู้สึกจำเพาะบุคคล เพื่อสร้างและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

Why Inside Out Academy Professional

มืออาชีพ

ศึกษาและสังเกตนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพราะเรารู้ว่ารูปแบบการสอน One-Size-Fit-All ไม่มีอยู่จริง

cooperation 5944418

ทีมผู้สอน

ครูผู้ช่วยทุกคนมีประสบการณ์และทักษะการพัฒนาความคิดและพฤติกรรม ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับสากล

Why Inside Out Academy Place

สถานที่ 

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างด้านอายุ ที่เราตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสังคมและการใช้ชีวิตในอนาคต

 Life101

คอร์สพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะชีวิต

 

คอร์สพัฒนาตัวเอง ที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าเรียนค้นพบตัวเอง เป้าหมายชัดเจน จัดการความคิด บริหารอารมณ์ สร้างนิสัยที่ดี

 

Learning Skills

คอร์สพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้

 

เคล็ดลับการเรียนที่โรงเรียนไม่เคยสอน เทคนิคที่มีเฉพาะในโรงเรียนพัฒนาทางความคิด ที่จะทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกและส่งเสริมให้ลูกรักการเรียนรู้

Inspiring Teaching

คอร์สพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของพ่อแม่

 

คอร์สพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของพ่อแม่ ที่ไม่ได้แค่มุ่งสร้างความเข้าใจว่าต้องเลี้ยงลูกอย่างไร แต่บอกถึงที่มาของสิ่งที่ลูกเป็นในวันนี้ แล้วคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองว่าต้องเลี้ยงอย่างไรต่อไป

Private Mentoring

 

ปรึกษาส่วนตัว คิวตามนัดเท่านั้น

FingerPrint SCAN

 

ค้นพบพรสวรรค์แต่งเติมด้วยพรแสวง