ควรสอนลูกให้มีเป้าหมายในชีวิต

สอนลูก: ให้มีเป้าหมาย และเห็นคุณค่าของการมีเป้าหมายในชีวิต

“เป้าหมาย” เป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้เราทุกคนลงมือทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ตั้งใจไว้ ดังนั้น การ สอนลูก ให้รู้จักมีเป้าหมายในการใช้ชีวิต จะช่วยส่งเสริมให้เขากล้าคิด กล้าลองในสิ่งใหม่ ๆ และหาหนทางไปพิชิตสิ่งเหล่านั้นให้ได้ และถึงแม้ว่าลูกอาจไม่ประสบความสำเร็จ หรือไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ เขาจะได้รับประสบการณ์ เพื่อนำไปเป็นแต้มต่อในการพิชิตเป้าหมายใหม่ และเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างใจหวัง ดังนั้น สำหรับพ่อแม่แล้วการสอนลูกให้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตและเรียนรู้จากผลลัพธ์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเรามีแนวทางในการสอนลูกให้มี เป้าหมายในชีวิต และการมองเห็นข้อดีของการตั้งเป้าหมายเหล่านั้นมาบอกกัน

 


 

สอนลูกให้มีเป้าหมายในชีวิตใน 3 วิธี

คุณพ่อคุณแม่สามารถชี้แนะแนวทางและให้การสนับสนุน เพื่อให้ลูกสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ในที่สุด ซึ่งมีวิธีสอนลูกให้มีเป้าหมายในชีวิต ดังนี้

 


 

ให้ลูกได้ค้นหาเป้าหมายในชีวิตของตนเอง

คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกได้ค้นหาเป้าหมายในชีวิตของตนเอง ด้วยการลองเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การเรียน หรือการท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ ๆ และได้ทดลองทำอะไรใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต นอกจากนี้ หน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่คือคอยสังเกตว่า ลูกมีความสนใจในสิ่งใดเป็นพิเศษ หรือมีความถนัดในด้านใด เพราะสิ่งเหล่านี้ สามารถกลายไปเป็นเป้าหมายในชีวิตของลูกได้ โดยคุณพ่อคุณแม่ควรให้การสนับสนุน และทำให้ลูกเกิดความมั่นใจ และมีความพยายามในการทำสิ่งเหล่านั้นต่อไป

 


 

ให้อิสระแก่ลูก

คุณพ่อคุณแม่ควรให้อิสระแก่ลูกในการตั้งเป้าหมายในชีวิตของตนเอง โดยพ่อแม่ต้องไม่บงการในสิ่งที่ลูกอาจไม่ได้ต้องการที่จะทำ ที่สำคัญคืออย่าคาดหวังให้ลูกสานฝันของตนเองต่อให้สำเร็จ เพราะว่าความฝันของลูก VS ความฝันของพ่อแม่ อาจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ คือการคอยให้คำชี้แนะอยู่ห่าง ๆ และคอยให้คำปรึกษาเวลาที่ลูกเกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคในระหว่างการทำตามเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้

 


 

ให้โอกาสในการแก้ไขข้อผิดพลาด

นอกจากการให้ลูกได้ ค้นหาตัวเอง เป้าหมายของตนเอง และลงมือทำตาม เป้าหมายชีวิต ได้อย่างอิสระแล้ว อีกหนึ่งบทบาทสำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะทำให้แก่ลูกได้ คือต้องสอนให้ลูกยอมรับในความผิดหวัง ถ้าสิ่งที่ทำนั้นไม่เป็นดังใจ หรืออาจไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ โดยพ่อแม่ต้องคอยให้กำลังใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูก
อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่ยังควรเปิดโอกาสให้ลูกได้แก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ หรือมองหาเป้าหมายใหม่ในชีวิต เพื่อพิชิตเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ในที่สุด

 


 

ให้ลูกได้ลงมือทำ และเรียนรู้จากการผิดพลาด

 

4 แต้มต่อของเด็กที่ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย

ในการสอนลูกให้มีเป้าหมายในชีวิต และมีอิสระในการทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่นั้น ถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดลูกอาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ แต่ก็ยังได้รับ 4 แต้มต่อที่สามารถนำไปใช้ในอนาคต ดังนี้

 


 

ได้เรียนรู้การกำหนดเป้าหมาย

สิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้อย่างแน่นอนสำหรับการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายคือ การได้รู้จักกำหนดเป้าหมายให้แก่ตนเอง และเสาะแสวงหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย หรือแม้กระทั่งการได้เรียนรู้จากความล้มเหลวที่สามารถเกิดขึ้นได้อีกด้วย

 


 

ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

เมื่อลูกมีเป้าหมายของตนเอง ลูกก็จะได้เรียนรู้ที่จะไปสู่เป้าหมายนั้น ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และการลองผิดลองถูก ซึ่งถึงแม้ที่สุดจะไม่ประสบผลดังที่หวัง แต่ก็ยังได้พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการประเมินความถนัดของตนเอง

 


 

ได้รู้จักตนเองมากขึ้น

การปล่อยให้ลูกได้ทำตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการ ถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่จะช่วยให้ลูกได้ค้นพบว่าตนเองชอบในสิ่งนั้นจริงหรือไม่ บางครั้งที่ลูกยังไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นได้ อาจเป็นเพราะสิ่งนั้นยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตของเขาอย่างแท้จริง และเป็นการช่วยให้ลูกได้เปิดใจเพื่อค้นหาเป้าหมายใหม่ที่ใช่ที่สุดสำหรับตนเอง

 


 

ได้พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต

ถึงแม้ลูกไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ แต่สิ่งที่ลูกจะได้รับคือ Soft Skills ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ หรือการติดต่อสื่อสารกับคนที่เขาได้ร่วมงานด้วย และการวางแผนในการทำสิ่งเหล่านั้น รวมไปถึงการได้ใช้ความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้  สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการสอนลูกให้มีเป้าหมายในชีวิต ที่ Inside Out Academy มีคอร์ส Life Skills ที่จะช่วยเสริมทักษะการใช้ชีวิต ให้ลูกสามารถค้นหาเป้าหมายของตนเอง ทั้งยังสอนให้รู้จักวิธีรับมือกับความผิดหวัง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.