ในยุคที่ทุกอย่างไม่คอยท่า ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย 

ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ทุกคนมีความต้องการให้ลูกทำในสิ่งที่รัก และมีความสุข

ทำหน้าที่ดูแล เอาใจใส่ ประคับประคอง สนับสนุน และอำนวยความเป็นไปได้ทุกทางเพื่อให้ลูกค้นพบความสำเร็จของชีวิต 

ดังนั้น คุณจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นเสมือนเพื่อนและที่ปรึกษาให้กับครอบครัวของคุณ

ทำไมลายนิ้วมือถึงสามารถบ่งบอกตัวตนและพรสวรรค์ของมนุษย์ได้?

มีนักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยา กล่าวไว้มากมายในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยว่า “ลายนิ้วมือแต่ละคนล้วนแตกต่างกันและไม่เหมือนกันเลย ทุกคนคือ 1 เดียวของโลกใบนี้” 

 

ดังนั้น ลายนิ้วมือจึงเปรียบเหมือนอัตลักษณ์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของบุคคลๆนั้นและเป็นทางลัดในการค้นหาความสุขและความสำเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อ!!!แต่เพราะสถานการณ์ปัจจุบัน โลกในยุคที่ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ถึงแม้ว่าศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ จะบ่งบอกถึงตัวตน นิสัย พรสวรรค์ จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อควรระวัง และแนะแนวอาชีพที่เหมาะสมได้อย่างมืออาชีพ ความถูกต้องแม่นยำถึง 95%แต่เพราะเหตุปัจจัย และสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบัน แค่รู้แค่เข้าใจ…..จึงไม่พอ

เราจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านในการต่อยอด ผสมผสาน บูรณาการในการยกระดับจิตใจและความสามารถ

ตลอดจนเป็นโค้ชประจำครอบครัวให้คุณและลูกของคุณเป็นทีมเดียวกัน

รู้แล้ว…..จะต่อยอดอย่างไร?

รู้แล้ว…..จะส่งเสริมอย่างไร?

รู้แล้ว…..จะแก้ปัญหาอย่างไร?

รู้แล้ว…..จะนำไปปรับทั้งในบทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือลูกอย่างไร?

รู้แล้ว…..จะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ยั่งยืนอย่างไร?

ทั้งหมดอยู่ที่ Inside Out Academy

พัฒนาทักษะการเรียน Learning Skills

เสริมสร้างทักษะชีวิต Life101

วิวัฒนาการลายผิววิทยา

Jan Evangelist Purkinje

ในปีค.ศ. 1823 นักฟิสิกส์และชีววิทยาชาว Czech ชื่อ Johann Evangelist Purkinje เริ่มศึกษาลายผิวที่นูนขึ้นมา ในฝ่ามือและฝ่าเท้าของมนุษย์เพื่อทำการจัดประเภทให้เป็นระบบเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับลายผิวเหล่านั้น จนได้ทำการตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งจัดแบ่งประเภทลายนิ้วมือออกเป็น 9 กลุ่ม

Francis Galton

ในปี _ค.ศ. 1892 นักมานุษยวิทยาและเป็นผู้ริเริ่มวิจัยวิชาสุชาติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษชื่อ Francis Galton ตีพิมพ์หนังสือ Fingerprint พบว่าลายนิ้วมือของแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะ individuality ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Permanence) เริ่มกำหนดและแบ่งแยกลายมือออกเป็น 3 ประเภทคือหลัก ลายก้นหอย ลายมัดหวาย ลายโค้งรวมที่ใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

Dr.Harold Cummins

ในปีค.ศ. 1926 นักกายวิทยาชาวอเมริกาชื่อ Dr.Harold Cummins วิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลายนิ้วมือแต่ละประเภทศึกษาตั้งแต่ในเชิงมานุษยวิทยาไปจนถึงทางพันธุศาสตร์ลายนิ้วมือของคนผิดปกติเป็นคนแรกที่ทำการรายงานถึงลายนิ้วมือที่มีลักษณะพิเศษแบบเฉพาะของบุคคลที่มีอาการดาวน์ซินโดรมโดยกำเนิดและ พบว่าตัวอ่อนในครรภ์จะเริ่มพัฒนารูปร่างและผิวหนังที่มือและเท้าในช่วงที่มีอายุถึง 13 สัปดาห์ไปจนกระทั้งอายุ 24 สัปดาห์ลายนิ้วมือที่ละเอียดจึงจะเกิดเป็นรูปร่างชัดเจนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต 

Dr.Norma Ford Walker

ใบปี ค.ศ. 1926 Dr.Norma Ford Walker เป็นคนแรก ที่ได้ทาการกาหนดสัญลักษณ์ลายนิ้วมือของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มดาวน์ซินโดรม(Dermatoglyphics index) และหลังจากนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยอยู่นานปัจจุบันก็ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าบุคคลที่มีความผิดปกติทางโครโมโซมหรือความผิดปกติทางสมองล้วนมี รูปพรรณ ของลายทางผิวหนังที่ต่างจากปกติด้วยซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ตามมาตรฐานนี้ได้มีความแม่นยำสูงถึง 70% ขึ้นไป

Wilder Graves Penfield

ในปีค.ศ. 1950 Wilder Graves Penfield ศาสตราจารย์วิชาประสาทศัลยศาสตร์ชาวแคนนาดาเสนอบทความเกี่ยวเนื่องระหว่างสมองใหญ่ไว้ในงานเขียนของ เขาที่มีชื่อว่า “The Cerebral Cortex Of Man” แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเกี่ยวโยงกันอย่างยิ่งระหว่างลายมือและสมองใหญ่

Noel Jaquin

ใน ปี ค.ศ.1 9 5 8 นักจิตวิทยา ชื่อ Noel JaquinยืนยันKatherine St. Hill ในปี ค.ศ. 1980 Katherine St. Hill ได้ก่อตั้งชมรมลายนิ้วมือแห่งลอนดอน L.C.S (London Cheirological Society)และทุ่มเทให้กับงานด้านการยกระดับการวิจัยฝ่ามือในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่า ซึ่งต่อมาทางชมรมได้ตีพิมพ์นิตยสาร “The Palmist Review”

Katherrine St.Hill

ในปี ค.ศ. 1980 Katherine St. Hill ได้ก่อตั้งชมรมลายนิ้วมือแห่งลอนดอน L.C.S (London Cheirological Society) และทุ่มเทให้กับงานด้านการยกระดับการวิจัยฝ่า มือในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าซึ่งต่อมาทางชมรมได้ตีพิมพ์นิตยสาร “The Palmist Review”

Dr.Howard Gardner

ในปี ค.ศ. 1981 นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่ง Dr.Howard Gardner ค้นพบแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาได้รับการตอบรับจากทั่วโลกในปี 1990 ทฤษฎี พหุปัญญามี 8 ด้าน คือด้านภาษาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ด้างร่างกายและการเคลื่อนไหว

วิวัฒนาการลายนิ้วมือ ระยะเวลาการเกิดลายนิ้วมือของทารก ลายเส้นนิ้วมือเริ่มก่อตัวพัฒนาตั้งแต่ 13 สัปดาห์ ภายในครรภ์และลายเส้นนิ้วมือจะ สมบูรณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตภายใน 24 สัปดาห์ ดังรูปด้านล่างนี้ 

สมองและลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือแต่ละนิ้วสัมพันธ์กับสมองซีกซ้ายและซีกขวาซึ่งสามารถบ่งบอกศักยภาพที่ต่างกันดังนี้ 

สมองและเส้นของลายนิ้วมือเชื่อมโยงกันอย่างไร สมองซีกขวาจะเชื่อมโยงกับมือข้างซ้ายและสมองซีกซ้ายจะ

เชื่อมโยงกับมือข้างขวามือซ้าย 

มือซ้าย
 • นิ้วโป้ง: การสร้างแรงบันดาลใจของความเป็นผู้นำ/ความชื่นชอบในเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 
 • นิ้วชี้ : พื้นที่และการจินตนาการของจิตใจ/ความชื่นชอบในการคิดและการสร้างสรรค์
 • นิ้วกลาง: ความรู้สึกในการสัมผัส/ความชื่นชอบในศิลปะ 
 • นิ้วนาง: ความรู้สึกอันเกี่ยวกับเสียง/ความชื่นชอบในดนตรี 
 • นิ้วก้อย: ความรู้สึกในเชิงมิติสัมพันธ์ /ความชื่นชอบในการมองเห็นรูปภาพ 
 • นิ้วโป้ง: การสื่อสารและการจัดการ/ความชื่นชอบในการวางแผนและการตัดสิน 
 • นิ้วชี้: ตรรกะและการอนุมาน/ความชื่นชอบในคณิตศาสตร์
 • นิ้วกลาง: ความเข้าใจในการเคลื่อนไหวทางร่างกาย/ความชื่นชอบในการปฏิบัติ 
 • นิ้วนาง: ความเข้าใจต่อการฟัง/ความชื่นชอบในการฟัง
 • นิ้วก้อย: ความเข้าใจรูปภาพ/ความชื่นชอบในการสังเกต 
มือขวา

เกี่ยวกับ DGPA ระบบ

DGPA ได้ใช้ศาสตร์แห่งลายนิ้วมือเป็นพื้นฐานและใช้เทคนิค Bio-Metric System ในการจัดการเก็บลายนิ้วมือส่วนบุคคลหลังจากนั้นข้อมูลที่เก็บได้จะถูกรวบรวมและทำการเปรียบเทียบเชิงปริมาณในการแยกแยะหมวดหมู่ของลายนิ้วมือ (J. Edgar Hoover) แล้วจึงนำเอาจำนวนที่ได้ทำการเปรียบเทียบเพื่อความแม่นยำกับคลังข้อมูลในระบบ DGPA ซึ่งเป็นการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมตั้งแต่กำเนิดสุดท้ายจึงออกมาเป็นรายงานส่วนบุคคลที่ไม่ซ้ำกับใคร

สแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพแฝงด้วยระบบ DGPA เทคโนโลยี “สแกนลายนิ้วมือ” ด้วยระบบ DGPA ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ประเทศ Taiwan และ Hong Kong พัฒนาระบบ Software และ Hardware ด้วยองค์ความรู้เชิงประยุกต์มาจาก “ศาสตร์ลายผิววิทยา” (Dermatoglyphics) โดยได้จัดทำ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ค้นหาและออกเป็นเล่มรายงานที่บ่งบอกให้เห็นถึงลักษณะนิสัย กระบวนการเรียนรู้และรูปแบบการคิดและศักยภาพของสมองของแต่ละบุคคลผ่านลายนิ้วมืออย่างได้ผลเฉพาะในแต่ละบุคคลซึ่งไม่ซ้ำกัน นอกจากนี้ผลรายงานยังผนวกศักยภาพกับทฤษฎีที่ได้รับการรับรองอย่างพหุปัญญา (Multiple Intelligences) โดย Dr. Howard Gardner นักจิตวิทยาชื่อดังการวิเคราะห์ศักยภาพแฝงก่อนกำเนิดผ่านการสแกนลายนิ้วมือสามารถบ่งบอกศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจนเพื่อสร้างแนวทางในการค้นพบตัวตนความถนัด และศักยภาพที่แท้จริงตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากลายนิ้วมือมีการพัฒนาพร้อมกับเซลล์สมองตั้งแต่เริ่มเป็นทารกในครรภ์มารดาจนกระทั่งจะสมบูรณ์ภายใน 24 สัปดาห์ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตจึงเปรียบเสมือนแนวทางทั้งหมดของความเป็นตัวตน

ผลรายงานการวิเคราะห์ที่ท่านจะได้รับจากระบบ DGPA 

 1. ภาพผังสมองใหญ่ แสดงค่าของสมองแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน ทั้งส่วนเด่นส่วนด้อยและการเปรียบเทียบ เมื่อเห็นค่าของตัวเลขสามารถเข้าใจได้หมดทันที 
 2. ศักยภาพแฝงของการเรียนรู้ที่มีมาตั้งแต่กำเนิด การอธิบายเกี่ยวกับ TRC เปรียบเทียบศักยภาพการเรียนรู้ที่มีมาแต่กำเนิดเสนอแนะรูปแบบการเรียนรู้และแนวทา งการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 3. ความเฉียบไวของการเรียนรู้ที่มีมาแต่กำเนิด การอธิบายเกี่ยวกับ ATD เปรียบเทียบความเฉียบไวของการเรียนรู้ที่มีมาแต่กำเนิดอารมณ์และEQ เสนอแนะสิ่งที่ควรใส่ใจและการอบรมบ่มเพาะ 
 4. สไตล์การเรียนรู้ที่มีมาแต่กำเนิดลักษณะพิเศษ เฉพาะบุคคลรูปแบบพฤติกรรมและความคิดไตร่ตรองวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดของคุณพ่อและคุณแม่และวิธีสร้างแรงจูงใจ 
 5. รูปแบบการเรียนรู้ที่มีมาแต่กำเนิด ช่องทางการเรียนรู้ที่ดีที่สุดโดยมีมาแต่กำเนิดวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลมากที่สุดและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้การเรียนและการทำงานทำเพียงครึ่งทางได้ผลทวีคูณ 
 6. การกระจายของพหุปัญญา ภาพการเปรียบเทียบและการกระจายของพหุปัญญาทั้ง 10 ส่วน และแสดงการส่งผลกระทบซึ่งกันและกันของแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน 
 7. การวิเคราะห์จุดเด่น- จุดด้อย ของพหุปัญญาทั้ง 10 ส่วนอธิบายเกี่ยวกับจุดดีเด่น และจุดด้อยของพหุปัญญาวิธีและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งของพหุปัญญาทั้ง 10 ส่วน 
 8. รูปแบบพฤติกรรมและความคิดไตร่ตรอง ความคิด? พฤติกรรม? แนวทางเป้าหมายหรือแนวทางแผนงาน? ทำความเข้าใจกับรูปแบบพฤติกรรมของเด็ก 
 9. รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ให้กับลูกเพราะเด็กแต่ะคนรูปแบบการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน 
 10. วิเคราะห์การคัดสรรสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยวิเคราะห์เปรียบเทียบสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยและศักยภาพแฝงที่มีมาแต่กำเนิดเพื่อเลือกสรรสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลูก 
 11. วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมโดยกำเนิด วิเคราะห์จิตสำนึก จิตใต้สำนึกรูปแบบพฤติกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจลูกทุกส่วน 
 12. วิเคราะห์ลักษณะบุคลิก ที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด 
 13. การต่อยอดแนวทางการพัฒนาตัวเองในสายอาชีพที่เหมาะสม 

14. อื่นๆ ที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับตนเอง โดยใช้เครื่องมืออื่นเข้ามาช่วยค้นหา เสริมสร้างพัฒนาและหาคำตอบ

ทำไมต้องสแกนลายนิ้วมือกับเรา

ด้วยจุดเด่นของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลายนิ้วมือด้วยระบบ DGPA 

 1. มีมาตรฐานกว่า เพราะใช้ซอฟต์แวร์ของ NST ได้รับการ Update ระบบฐานข้อมูล เสมอเนื่องจากเรามีการพัฒนาระบบโดยตรงไม่ต้องรอผลจากต่างประเทศ 
 2. มีความน่าเชื่อถือเพราะเราเป็นเจ้าแรกๆ ซึ่งได้ลิขสิทธิ์ โดยคุณเอลซ่า เฉิน ( กรรมการผู้จัดการบริษัท NST ) จาก ไต้หวันซึ่งได้รับลิขสิทธิ์พัฒนาระบบโดยตรงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันและฮ่องกงพัฒนาระบบ DGPA 
 3. ด้วยฐานข้อมูลมากที่สุดมากกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก และมีเทคโนโลยีทันสมัยและดีที่สุดทำให้การประมวลผลรวมถึงผลรายงานที่ออกมามีมาตรฐานละเอียดแม่นยำและครบถ้วนเข้าใจง่าย 
 4. รับรองความถูกต้องแม่นยำ 95% 
 5. รายงานผลการวิเคราะห์ของเราเป็นบริษัทเดียว ที่รองรับถึง 4 ภาษา ได้แก่ ไทย, อังกฤษ, จีน , ไต้หวัน 
 6. นักวิเคราะห์ผู้เชียวชาญมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 12 ปี ที่เข้ามาเปิดดำเนิน กิจการในประเทศไทย 
 7. สแกนครั้งเดียวสามารถเข้ารับฟังผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ตลอดชีวิต 
 8. โค้ชอันมีการนำเอาศาสตร์อื่นๆ อาทิ ทักษะการโค้ช, การบำบัดเชิงจิตวิทยา (Satir , CBT, etc), Coaching Game, Dialogue, เทคนิคการสะท้อนกลับ, Deep Listening เป็นต้น เข้ามาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาและช่วยเสริมสร้างสานความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในสมาชิกของครอบครัว