แนะนำคอร์สพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของวัยรุ่น

อะไรเป็นวิชาที่จำเป็นและสำคัญที่สุดสำหรับลูกของคุณ

สำหรับใครที่สงสัยว่า คอร์สพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้สามารถนำไปใช้กับทุกวิชาที่ลูกกำลังเรียนอยู่ได้จริงรึเปล่า? 

คอร์สพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของ Inside Out Academy หรือที่เรียกว่า “วิชาการเรียนรู้” (Learning Skills) เป็นวิชาที่มักไม่ให้ความสำคัญมากพอในโรงเรียน แต่เป็นทักษะการเรียนสำคัญที่จะช่วยให้เขานำเทคนิคต่าง ๆ มาสร้างความมั่นใจ และนำไปใช้กับทุกวิชาในโรงเรียน รวมถึงทุกอย่างที่เขาอยากเรียนรู้ในอนาคต

ความฉลาดของเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความรู้แต่ขึ้นอยู่กับ “ความสามารถในการเรียนรู้” สิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขากำลังเรียนรู้และความรู้ในอนาคตที่กำลังรอพวกเขาอยู่ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้พวกเขาเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น ที่สำคัญสนุกกับการเรียนมากขึ้นอีกด้วย

การเรียนในคอร์สเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ ที่โรงเรียนกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้อย่าง Inside Out Academy จึงควรเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในทุกวิชา เพราะเปรียบเสมือนอาวุธที่จะสร้างความมั่นใจในการจัดการกับความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ที่พวกเขากำลังเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการสอนให้พวกเขาเข้าใจว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ในการเรียนรู้ของตัวเองให้มีประสิทธิภาพ และกำจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนรู้จากภายใน เช่น ไม่มีสมาธิ ใจลอย อ่านแล้วจำไม่ได้ จินตนาการในสิ่งที่เรียนรู้ไม่ได้ และขาดความคิดสร้างสรรค์

เมื่อเกิดความเข้าใจและมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ การเรียนจะกลายเป็นเรื่องสนุก ตื่นเต้น และมีคุณค่ากับเด็กทุกคน ลองสังเกตดู เด็กที่เรียนดีทุกคน พวกเขามักมีความจำที่ดี โดยที่ตัวพวกเขาเองก็อาจไม่รู้ว่าเพราะอะไร หรือมีเทคนิคอะไรในการจำ แต่อย่างแน่นอนความจำที่ดีจะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ได้ง่าย และใช้เวลาน้อยลงอีกด้วย

pic bloom

“Learn how to learn”

เรียนรู้ “วิธีการเรียนรู้”ของตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญของเด็กทุกคน เราจึงควรส่งเสริมการใช้จินตนาการ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการเรียนรู้ (Learning Strategies) ที่ทรงพลังจากภายในให้แก่พวกเขา

นักจิตวิทยาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ Dr. Benjamin Bloom (1956) “Bloom Taxonomy” (งานวิจัยที่มีการยอมรับจากสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น Harvard University, University of Chicago, Georgia Department of Education, New York Longman และอีกมากมาย) ได้อธิบายและยืนยันว่าการเรียนรู้ที่ดีเริ่มจากการมีความจำที่ดีก่อน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาสร้างความเข้าใจ แล้วนำความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ และสามารถวิเคราะห์คาดการณ์ถึงสิ่งที่จะตามมา (เหตุ-ผล) เพื่อนำไปสรรค์สร้างแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ต่อไป

คอร์สพัฒนาทักษะการเรียนรู้ : Learning Skills

Core lessons

สำหรับบทเรียนหลักของคอร์สพัฒนาทักษะการเรียนในวัยรุ่น ที่โรงเรียนกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้อย่าง Inside Out Academy จัดทำขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะความจำและเรียนรู้ ทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียน มีดังนี้ 

  • มองเห็นการขาดประสิทธิภาพของวิธีการเรียนรู้ที่ใช้อยู่ (Learning Style Observation)
  • เรียนรู้ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร (How Learning Works)
  • ค้นหาวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในแบบฉบับของตัวเอง ( Creating Learning Style)
  • แนวความคิดที่จะสร้างแรงกระตุ้นในการเรียนอย่างต่อเนื่อง (Learning Paradigm)
  • รู้จักอุปสรรคในการเรียนรู้ของตัวเอง (Learning Disorder-LD)
  • 13 เทคนิคการจำที่ใช้ได้ทันที (Imagineering Techniques)
  • 7 เทคนิคการอ่าน ทำให้อ่านเร็วขึ้น เข้าใจ จำได้แม่นยำ (Reading Psychology)
  • วิธีลดปัญหา อ่านช้า ไม่มีสมาธิ ใจลอย อ่านข้ามบรรทัด จับใจความไม่ได้ อ่านย้อนไปย้อนมา
  • เทคนิคการจดโน้ตและค้นหาช่วงเวลาเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของตัวเอง
Learning Skills Art Work

สาระต้องรู้ของอุปสรรคในการเรียนรู้

ลูกไม่ชอบเรียน ไม่อยากเรียนวิชานี้ ไม่ชอบทำการบ้าน ไม่อยากไปโรงเรียน

คุณพ่อคุณแม่เคยนึกสงสัยไหมว่า ทำไมลูกถึงไม่ตั้งใจเรียน หรือไม่มีความพยายามในการเรียน พอผลสอบของน้อง ๆ ออกมา ก็ได้คะแนนไม่ดี

ที่เป็นอย่างนี้ อาจเป็นเพราะลูกไม่เชื่อฟัง ไม่พยายาม หรือไม่สนใจในการเรียนกันแน่

การให้ข้อสรุปแบบนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา ทั้งยังทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพวกเขาอีกด้วย เพราะในความเป็นจริงแล้ว เราอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเขาอยู่ในตอนนี้ 

คุณครูแต่ละคนอาจมีวิธีการสอนที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น การอธิบาย การขีดเขียนบนกระดาน การเปิด Slide สอน การให้ลงมือปฏิบัติ หรือการสอนออนไลน์ 

แต่การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ได้อยู่ที่วิธีการสอนเพียงอย่างเดียว แต่ “การเรียนรู้เกิดขึ้นจากภายใน” ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่ครูได้อธิบาย ขีดเขียนบนกระดาน หรือเอกสารประกอบการเรียนต่าง ๆ ที่ครูเตรียมมา จะสามารถกระตุ้นสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ ต้องมาจากภายในตัวของนักเรียนเองด้วย

ดังนั้น สาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาเรียนรู้ได้ช้า ไม่มีสมาธิ จดจำบทเรียนต่าง ได้ยาก มาจากการขาดทักษะและความสามารถในการจัดการวิธีการเรียนรู้ของตัวเอง และนั่นคือคำอธิบายว่า “ทำไมเด็กทุกคนถึงได้คะแนนไม่เท่ากัน หรือมีความเข้าใจที่ต่างกัน ทั้ง ที่ครูผู้สอนเป็นคนเดียวกัน”

นักจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ได้อธิบายถึงอุปสรรคในการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learning Disabilities-LD ซึ่งประกอบไปด้วยอาการต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านการอ่าน-เขียน (Dyslexia), ปัญหาการคำนวณ (Number Dyslexia) การท่องจำ (Poor Memory), ปัญหาสมาธิในการเรียน (ADHD), ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว (Dyspraxia), การย้ำคิดย้ำทำ (OCD) ปัญหาการจัดการตัวเอง (Problem Self-Organized) เป็นต้น

ซึ่งอาการเหล่านี้อาจไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวัน พ่อแม่หรือเด็กเองจึงอาจยังไม่เล็งเห็นถึงผลกระทบในวงกว้าง แต่สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของพวกเขาโดยตรง

งานวิจัยจิตวิทยาด้านการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการเหล่านี้ มาจากสภาพแวดล้อม กิจกรรมที่ทำเป็นประจำในแต่ละวัน และวิธีการเลี้ยงดูเป็นหลัก สิ่งเหล่านี้จะลดทอนศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กโดที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ตัว

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้น้อง ๆ มีความยากลำบากในการเรียนรู้ ทำให้ไม่ชอบเรียนรู้ ไม่อยากเรียน หรือพัฒนาตัวเอง สิ่งที่พวกเขาต้องการ คือกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ได้อย่างสนุกและง่ายดาย เข้าใจอุปสรรคในการเรียนรู้ของตัวเอง และมีวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในแบบฉบับของตัวเอง จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจและมีแรงกระตุ้นในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

สำหรับเรา Inside Out Academy

อาการเหล่านี้เป็นเพียงระบบการเรียนรู้ที่แตกต่าง พวกเขาต้องเรียนเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ในระบบการสอนที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งคอร์สเพิ่มการเรียนรู้ในวัยรุ่น ของ Inside Out Academy จะทำให้พวกเขาเข้าใจในระบบการเรียนรู้ของตัวเอง ทำให้ความบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning Disabilities) กลายเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่าง (Learning Differently) นั่นเอง

ความจริงที่ต้องรู้ เรื่องการเรียนรู้

คุณเชื่อไหมว่า ไม่มีเด็กคนไหนในโรงเรียนอยากได้คะแนนน้อย หรือเรียนไม่เข้าใจ แต่ทำไมวันนี้พวกเขาถึงยังทำไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่พวกเขาอยากได้คะแนนดี หากคุณเคยมีปัญหาในการเรียน เรียนไม่เก่ง ได้คะแนนน้อย ใช้เวลานานมากในการอ่านและทบทวนบทเรียน แต่บังเอิญคุณเป็นคนขยัน ไม่ยอมแพ้ ทำให้คุณมีในวันนี้ นั่นคือ ความสำเร็จ

แต่ลูกคุณวันนี้อาจจะไม่เหมือนคุณในอดีต เขาเลยยอมแพ้และหาข้ออ้างต่าง ๆ ให้กับการเรียน ไม่ว่าจะเป็น น่าเบื่อ ยาก ไม่มีประโยชน์ แต่พวกเขาไม่เคยบอกความจริงกับคุณ ทั้งที่จริง แล้ว…เขาแค่ไม่รู้วิธีการเท่านั้น